Search & Selection

Vi er stolte av å jobbe profesjonelt og dermed opprettholde vårt og våre kunders image.

TrainYourBrain har utviklet en grundig, systematisk og profesjonell rekrutteringsprosess, som sikrer at vi finner den rette kandidaten til stillingen.

En rekrutteringsprosess kan løses på flere måter:

  • Search; en «headhunting» hvor vi oppsøker markedet og kontakter de riktige, potensielle kandidatene
  • Selection; en søknadsprosess via jobbannonser
  • Search & Selection; en kombinasjon av de to rekrutteringsprosessene

Prosessen

Uansett hvilken type søkeprosess som velges, begynner det alltid med et profilmøte der vi avklarer bedriftens behov, situasjon og verdier samt forventninger til kandidatenes ferdigheter, egenskaper og bakgrunn. På grunn av vår mangeårige erfaring fra rekrutteringsbransjen, kan vi utfordre våre kunder på innholdet i stillingen, kandidatens bakgrunn og kompetanse. Dette sikrer et godt og langt forhold mellom kunde og kandidat. 

Vi baserer vårt arbeid på grundig og systematisk forskning før screening begynner. En grundig undersøkelse er alfa og omega for oss for å identifisere de rette kandidatene, og dermed oppleves prosessen som profesjonell av kandidatene vi kontakter. 

Gjennom vår systematiske rekrutteringsprosess gjennomfører vi en grundig evaluering av alle kandidater, noe som betyr at kandidatene blir evaluert av både en konsulent, gjennom en personlig profilering – og selvfølgelig av klienten selv ved en endelig presentasjon. 

For å støtte det optimale samsvaret bruker vi det validerte profilverktøyet LUXXprofile, for personlig analyse. Denne delen av prosessen utføres av våre sertifiserte spesialister og følger gjeldende etiske retningslinjer. 

Etter presentasjonen innhentes referanser til kandidatene som klienten ønsker å gå videre med, for å fullføre bildet av kandidatene og for å gi et best mulig, og informert bilde, av kandidatene og derved det beste grunnlaget for å ta riktig beslutning. 

Vi følger alltid opp prosessen 1, 3 og 6 måneder etter ansettelse hos både kunde og kandidat. 

Ta kontakt for mer informasjon.

 

 

 

Share This