Linken mellom kommunikasjon og atferd

 

Kommunikasjon, gjennomslagskraft, personlig forandring og utvikling!

Kurs skreddersys etter behov hvor deltakerne blant annet lærer hemmelighetene bak vellykket kommunikasjon, elegant formidling, personlig forandring og hvordan holde gode presentasjoner.

Deltakerne vil oppdage hvordan de kan bruke sin hjerne på nye måter, til å oppnå suksess på måter og steder, som de kanskje aldri hadde trodd var mulig.

Hva kan du lære?

  • Forbedrede mellommenneskelige kommunikasjonsferdigheter
  • Å bruke språket mer elegant og effektivt
  • Avansert intervjuteknikk
  • Løse egne og andres konflikter
  • Gode beslutningsstrategier og motivasjonsstrategier
  • Å utvikle meningsfylte mål og klare strategier for å nå dem
  • Å forstå nonverbale signaler og språkmønstre
  • Å forandre begrensende overbevisninger
  • Å håndtere stressende situasjoner

Praktisk læring

Vi bruker en blanding av teoretisk undervisning og mange praktiske øvelser.  

Share This