Linken mellom kommunikasjon og atferd
NLP Business Practitioner

Internasjonal lisensiering

 

Kommunikasjon, gjennomslagskraft, personlig forandring og utvikling!

På dette kurset lærer deltagerne hemmelighetene bak vellykket kommunikasjon, elegant formidling, personlig forandring og om høy motivasjon.

Du vil oppdage hvordan du kan bruke din hjerne på nye måter, til å oppnå suksess på måter og steder, som du kanskje aldri hadde trodd var mulig.

Når du lærer Neuro-Lingvistisk Programmering sammen med oss, vil du lære hvordan du gjør større endringer i deg selv og andre raskt, lett, og smidig.

Hva vil deltakerne lære?

  • Forbedring i mellommenneskelige kommunikasjonsferdigheter
  • Bruke språket mer elegant og mer effektivt
  • Avansert intervjuteknikk
  • Løsning av egne og andres konflikter
  • Beslutningsstrategier og motivasjonsstrategier
  • Utvikling av meningsfylte mål, og klare strategier for å nå dem
  • Forståelse for nonverbale signaler og språkmønstre
  • Å forandre begrensende overbevisninger
  • Å skape ressursfylte tilstander som kan hjelpe deg med å skape nye veier

Deltakerne vil lære å skape forandring og utvikling i seg selv og andre, både ved hjelp av teknikker, samtaler, selvhypnose og motiverende språkbruk til det underbevisste, så at de på denne måten, alltid kan velge den rette løsningen i situasjonen.

Praktisk læring

Vi bruker en blanding av undervisning og mange øvelser og demonstrasjoner. NLP er ikke en intellektuell øvelse, det er et eksperimentelt eventyr. Deltakerne er nødt til å gjøre det – for å lære det. Vi forventer derfor også en aktiv medvirkning fra alle studenter og lysten til å delta i demonstrasjoner og øvelser. 

Vi legger vekt på at våre deltakere lærer NLP som NLP er tenkt fra skaperen av NLP, Dr. Richard Bandler. Kurset er inklusive sertifikat signert av Richard Bandler, med- skaperen av NLP. 

Kurset tar utgangs i deltakernes hverdag og vi arbeider ut i fra den konteksten der de befinner seg, således at utdannelser er direkte brukbare i hele sin utstrekning i forhold til deltakernes jobbfunksjoner. 

Programmet kjører over 3 moduler som følger:

Innholdet i programmet: 

Modul 1 – Dine indre ressurser

I den første modulen lærer du om faktorene som påvirker det menneskelige sinn; selvmotivasjon, tro-overbevisninger og elementene som gjør kommunikasjonen kraftig. Du vil lære å skape personlig glede og energi, i de retningene du ønsker å bevege deg i. 

Modul 2 – Kommunikasjon med resultater

I den andre modulen vil vi fokusere på din evne til å kommunisere med andre. Vi lærer deg hvordan du kan stille spørsmål på en måte som sikrer deg full forståelse, og vi lærer deg hvordan du formulerer dine egne meldinger slik at de ikke blir misforstått. Vi vil også lære deg hvordan du bruker språket ditt til å påvirke og motivere andre, f.eks. medarbeidere, kunder og kollegaer, både på det bevisste og det ubevisste nivå. 

Modul 3 – Gi ideene dine liv og få flere perspektiver i livet

I tredje modulen lærer du hemmelighetene bak menneskelig kreativitet og hvordan du organiserer kreativiteten på en måte som henvender seg til alle nivåer i en annen persons sinn. Modulen vil også lære deg hvordan du kan forvandle ideene dine til tiltalende meldinger som andre synes det er vanskelig å avslå.

Du vil lære måter til å oppleve og reflektere både nye og kjente situasjoner, som kan generere nye valg og alternativer. Du vil kunne løse dine egne konflikter og megle mellom andre, samt få store fordeler i enhver forhandlings- og salgssituasjon.

Sertifisering

Kurset avsluttes med en eksamen som oppfyller kravene som er stilt av Society of NLP, og det vellykkede resultatet vil resultere i sertifisering som Licensed NLP Business Practitioner ved Society of NLP.  

Opplæringen er basert på intensive 9 dagers undervisning fordelt på 3 moduler. Læringsmetoden vår er praktisk og treningsbasert, og vi forventer at du som deltaker skal være aktiv og engasjert i øvelsene – både som deltaker og som observatør. Du lærer gjennom tilbakemeldinger fra instruktører og de andre deltakerne. Mellom modulene er det praktiske “hjemme” –oppgaver, og du må delta på minst 1 øvingskveld mellom hvert modul. Instruktørene vil under hele utdannelsen følge deg nøye og sikre din utvikling. Læringen vår følger et internasjonalt testet konsept som sikrer høy læring.  

Du kan også bruke Licensed NLP Business Practitioner-opplæringen for å styrke forholdet til partneren din, barna, familien og vennene dine. Gjennom din utvikling av deg selv vil du være bedre i stand til å forstå bakgrunnen til andres handlinger og vil derfor lettere være på samme bølgelengde. 

Du vil også lettere kunne unngå å komme i stressede situasjoner, og kurset kan også hjelpe deg med å finne balansen i livet mellom jobb og privatliv. 

Ta kontakt her for mer informasjon.

Share This