LUXXprofile – personlighetsprofilen

Oppdag styrken i din personlighet

Hvert menneske er annerledes og unikt og svært få personlighetsinstrumenter er i stand til å måle personlighetens individualitet. LUXXprofile er det nyeste instrumentet i sitt slag og er basert på de mest oppdaterte resultatene innen motivorientert personlighetsforskning.

LUXXprofile måler motiver, som uttrykker et menneskes indre ønsker og behov. Disse behov er forskjellige for hver enkelt, og de danner selve kjernen i din personlighet. Som mennesker strever vi etter å tilfredsstille våre mest distinkte indre behov. Jakten på å få ens ønsker oppfylt avgjør faktisk en persons egne opplevelser og også måten de blir oppfattet av andre.

Presis måling av personlighet

Din personlige LUXXprofile vil få frem hvilke motiv som har størst prioritet for deg, og hvordan disse trigger din atferd. Et eksempel: ‘Struktur’ -motivet beskriver forskjellene i jakten på å strukturere ens miljø på en enkel og tydelig måte. Hvis ønsket om struktur er sterkt, pleier man mer å handle i henhold til en plan og vil være mer oppmerksom på detaljer. Et svakere ønske vil utløse trangen til mer spontanitet og fleksibilitet i prosesser. I et arbeidsmiljø vil en person med et høyt ønske om struktur kunne prestere hvis hen blir tildelt oppgaver som respekterer behovet for planlegging og struktur. En person med et svakere ønske elsker å improvisere og vil finne en setting tilfredsstillende hvis den lar hen bruke denne styrken.

På denne måten danner motivene grunnlaget som prestasjoner utvikler seg fra. Målrettet stimuli som samsvarer med den individuelle profilen, kan dermed øke prestasjonen betraktelig.

For å sikre kvaliteten på analysen av dine individuelle resultater, vil du motta og gå gjennom din LUXXprofile sammen med en sertifisert LUXXprofile Master. Hen vil foreta en personlig resultatvurdering med deg. 

De 16 grunnleggende motivene

LUXXprofile beskriver personlighet i sin helhet. Motivene som måles nøyaktig er: NYSGJERRIGHET, INNFLYTELSE, SOSIAL AKSEPT, STATUS, BESITTELSE, SOSIAL DELTAKELSE, SOSIALT ENGASJEMENT, SIKKERHET, HEVN, FYSISK AKTIVITET, MATGLEDE, SENSUALITET, STRUKTUR, AUTONOMI, PRINSIPPER og FAMILIE. Den individuelle parameterverdien sammen med samspillet mellom de 16 motivene utløser atferd i spesifikke situasjoner.

I løpet av vurderingsdiskusjonen til LUXXprofile-resultatene dine vil du lære hvilken innvirkning dette har på livet ditt: Hva er de individuelle verdiene til motivene dine? Hvilke av motivene samhandler med andre? Hvilke motiver kan oppveie andre? Og hvordan fungerer alt dette i ditt daglige liv og når du er under press?

LUXXprofile er en fullstendig etterprøvbar vitenskapelig metode, og som sådan kan LUXXprofile Masters jobbe på en veldig målrettet måte og veldig nær virkeligheten i en persons liv. Parameterverdiene til de 16 grunnleggende motivene og deres samspill måles på en så presis måte at det er mulig å forutsi atferd i arbeid og privatliv med statistisk signifikant gyldighet.

Effektivitet

LUXXprofile oversetter ”motivets språk” til kunnskap om atferd. Du vil innse hva som er viktig i livet ditt og hva som stresser deg. Du vil forstå hva som forener deg med andre mennesker og hva som skiller deg fra dem. Du vil forstå årsakene til følelsene- og atferden din. Denne kunnskapen i seg selv er svært verdifull. Men det blir enda mer verdifullt i et samfunn som er i stadig endring og hvor det å komme til orde med ens egen personlighet blir utfordret av mangefasetterte påvirkninger utenfor.

Enten du liker å ha svar i en arbeids- eller privatrelatert setting, enten du har opplevd en krise eller er drevet av ren nysgjerrighet: I diskusjonen med din LUXXprofile Master vil du få klarhet i dine iboende, uforanderlige motiver og motta individuelle råd om hvordan du vil kunne nå dine personlige mål raskere og kunne leve et meningsfylt og bærekraftig liv. 

Når du er kjent med den intuitive strukturen til de 16 motivene, vil det bli stadig enklere å vurdere årsakene til visse atferdsmønstre, for bedre å forstå ditt personlige synspunkt og å kunne endre perspektiv i vanskelige situasjoner. Konflikter, lange etablerte tankeblokkeringer eller stereotyp tenkning kan løses eller vil ikke lenger vises.

Konklusjon: LUXXprofile er en effektiv metode for å forstå seg selv og andre. Livsavgjørelser, som tas på grunnlag av din personlighet, vil være bærekraftige da de er tatt på et solid grunnlag.

En LUXXprofile Master svarer gjerne på spørsmålene dine.

Bruksområde

Ledelse

Får å kunne behandle alle likt, må du lede hvert enkelt medarbeider på en individuell måte.

Individualisert ledelse er et av kravene til moderne ledelse. LUXXprofile vil gi deg et grunnlag som gjør at du kjenner de individuelle behovene til dine ansatte, hvilket gjør det lettere for deg som er leder å motivere dem.

Enda viktigere er at du kan tilpasse eksisterende verktøy som tilbakemeldingsdiskusjoner, målavtaler eller andre insentiver nøyaktig i forhold til motivene til hver enkelt ansatt. 

Dette er mulig når du kan ”lese” medarbeidernes personlighet. Ved å kjenne ditt team, vil du kunne lede mer effektivt, spare tid og samtidig øke prestasjonen hos hver enkelt.

Team

Hva om du kunne sette sammen et optimalt team for prestasjon?

Hvilken verdi hadde det gitt deg som leder å kunne forutsi mulige konflikter? Hvem trenger ekstra ros og hvem har behov for selvstendighet? Hvem bør ha ansvar for rutiner og hvem har behov for å jobbe i team for å prestere på sitt beste?

Når du som leder har en klar oversikt over ditt team, vil dette spare både tid og penger samtidig som medarbeiderne vil føle seg motivert og prestere godt.

Rekruttering

Riktig person på riktig plass 

Hva om du kunne forstå en persons verdier, motivasjon og mål i forkant av en ansettelse?

Hvilken verdi hadde det gitt deg, både som leder og også for teamet?

HR

Som en strategisk tjenesteleverandør i din bedrift, kan du på en optimal måte sørge for å  tilby organisasjonen både digitalisering og individualisering – to megatrender innenfor HR. 

Informasjonen og dataene hentet fra testene gir mulighet for konklusjoner om eksisterende og fremtidige rekrutterte potensialer.

Du kan konsekvent individualisere utviklingen av nøkkelpersonell og ledere basert på LUXXprofile. De vil kunne dra nytte av å forstå seg selv, noe som lar dem bedre styre seg selv og andre og nå sitt fulle potensial.

Coaching

Når du arbeider med dine grunnleggende motiver, vil du få klarhet i forhold til dine personlige mål og hvordan du best kan nå dem. 

Vanligvis, hvis du har tenkt å gjennomgå en personlig coaching, er du ute etter å løse et problem. Coaching på grunnlag av LUXXprofile vil bidra til å utvikle dine personlige kompetanser. Den vil røpe det unike ved din personlighet og hvilke forutsetninger som er nødvendige for å endre din oppførsel i samsvar med din personlighet. Dine personlige ressurser drives av dine sterkeste motiver og gir deg dermed avgjørende kraft for å oppnå målene dine på en bærekraftig måte.

På samme tid lar LUXXprofile deg identifisere hvilke eksterne faktorer som faktisk hindrer utfoldelsen av ditt sanne potensial. På bakgrunn av denne informasjonen vil du og din coach kunne utvikle din tilpassede endringsstrategi.

Et liv i balanse

Å forstå seg selv og ens grunnleggende ønsker, er en viktig forutsetning for å være balansert eller for å gjenvinne balanse i livet. 

Den grunnleggende formelen til LUXXprofile kan være “personlighet er alltid riktig”. Hva dette betyr er at løsningen på en vanskelig situasjon kan finnes i personens personlighet. LUXXprofile Master vil identifisere dine sanne ønsker som et første skritt. For det andre vil de interne ressursene som er basert på din individuelle personlighet, aktiveres for å nå dine mål uten noe (ytterligere) tap av energi.

Sport

For å virkelig kunne drive med toppidrett og prestere på høy nivå, må du virkelig kjenne deg selv godt og vite hva som motiverer og driver deg. 

Enten det gjelder individuell eller lagkonkurranse er LUXXprofile et unikt coaching verktøy for trenere. Du vil kunne vite hva som motiverer hvert enkel utøver, uten å overføre dine egne antakelser til utøverne. Dette er nøkkelen i profesjonell idrett: en utøvere presterer som best når han/hun får tilfredsstilt sine egne personlige behov. 

Begrepet individuell motivasjon, basert på krystallklare individuelle analyser, kan brukes av både trenere og idrettsutøvere.

Som utøver vil LUXXprofile forenkle hvordan du tilrettelegger livet og treningene for optimal prestasjon. En uvurderlig innsikt for deg som sikter høyt.

Vitenskapelig bakgrunn og forsking – LUXXprofile

Et nytt kvalitetsnivå i testutvikling

Jo mer distinkt personlighet som skal kartlegges, jo høyere krav til testkonstruksjon. Dette gjelder spesielt applikasjoner som er basert på individuelle diagnoser og anbefalinger. University of Luxembourgs datamaskinbaserte vurderingsgruppe benyttet avanserte metoder for testkonstruksjon og var i stand til å nå et helt nytt kvalitetsnivå. 

Luxemburg-universitetets forskerteam utviklet et testinstrument helt fra bunnen av. Hovedmålet var å videreutvikle eksisterende personlighetsdiagnostikk og gi ny drivkraft. Som et resultat er LUXXprofile i stand til å sette en ny målestokk og referanse. Dette er spesielt instrumentalt for de profesjonelle brukerne som jobber med individuell diagnostikk og  menneskerelatert rådgivning. 

Utgangspunktet for prosjektet var bekreftelsen av eksisterende personlighetsdiagnostikk i markedet. Forskerteamet undersøkte eksisterende motivkonsepter basert på oppdaterte forskningsdata og benyttet moderne forskningsmetodikk i testutviklingen. Selve testen har blitt validert og standardisert i sin helhet og oppnådde veldig gode verdier i det psykometriske kvalitetskriteriet. Testnøyaktigheten har mange viktige fordeler for den profesjonelle brukeren: Svært karakteristiske motiver og utmerket måleenhet gjør det lettere å forklare og forstå kompleksiteten til den enkelte personlighet. Den gjeldende standardiseringen, som er gyldig i mange år fremover, sikrer den informative verdien av det personlige testresultatet i forhold til befolkningen.

Validering og dokumentasjon

Viktig å vite: Utvikling, validering og dokumentasjon av LUXXprofile var orientert på anbefalinger fra Standards for Educational and Psychological Testing of the American Education Research Association [AERA], American Psychological Association, National Council on Measuring in Education and the German standard DIN 33430.

Forskningspartneren

LUXXprofile er utviklet mellom 2016 og 2017 ved University of Luxembourgs ‘Computer-Based Assessment Group’. Instituttleder er professor Dr. Samuel Greiff. Avdelingen er anerkjent for validering, undersøkelse og utvikling av testmetoder, som brukes av OECDs PISA-studie. 

Leder for forskerteamet som utviklet LUXXprofile er Dr. Christoph Kemper. Hans forskningsfokus ligger i personlighetsdiagnostikk, personlighet og motivasjonspsykologi, inkludert utvikling av innovative testmetoder. 

Bortsett fra utmerket tekstkvalitet, var et viktig mål for den vitenskapelige utviklingen forbedret åpenhet. Universitetet i Luxembourg er lisensinnehaver av en kortvarig versjon som måler de samme motivene som LUXXprofile. Denne versjonen er gratis og tilgjengelig for ikke-kommersielle forskningsprosjekter. 

”LUXXprofile gir viktig drivkraft til fremtidig forskning innen personlighet og motivasjon. ”

Dr. Christoph Kemper, leder av Luxembourg Research Team for LUXXprofile.

Hvordan fungerer det

Fyll ut spørreskjemaet

LUXXprofile Masteren sender deg en lenke til spørreskjemaet online. Det tar ca. 20 til 30 minutter å svare på spørsmålene. Ta kontakt med en LUXXprofile Master her.

LUXXprofile Masteren

Profilen din LUXXprofile genereres

Profilen din genereres umiddelbart etter at du er ferdig med spørreskjemaet. En LUXXprofile Master vil forklare  og gå gjennom din individuelle personlighetsprofil, inkludert dine motiver og individuelle verdier.

Å forstå personlighet

I løpet av gjennomgangen vil du lære hvordan du kan “lese” din LUXXprofile. Du vil forstå de spesifikke motivkombinasjonene som ligger til grunn for din personlighet og hvordan de påvirker livet ditt. Du vil få tilbakemelding på hvordan din personlighet påvirker andre mennesker og hvordan du kan bruke motivene dine for å nå dine mål.

Hvordan bli bedriftens LUXXprofil Master

Train Your Brain er som eneste leverandør av LUXXprofil verktøyet i Norge også ansvarlig for å utdanne nye ”profilers”. Kursene med tilhørende sertifisering, gjennomføres både internt i bedriften og settes også opp som åpne kurs.

3 dager teori blandes med praktiske øvelser for å best mulig integrere kunnskapen. Vi tror på at øvelse gjør mester og du vil derfor få rikelig med eksempler for å få mest mulig ut av verktøyet. 

Ta kontakt her hvis din bedrift ønsker sertifisere flere personer i LUXXprofile. 

Ta kontakt her for informasjon og påmelding til åpne kurs.

Share This