Vi styrker individets/teamets prestasjoner og tilfredshet ved å trene ledere og ansatte i effektiv kommunikasjon og motivasjon.

Ved å bruke ©LUXXprofile får du innsikt i hva som motiverer og dermed driver hver enkelt medarbeider til å prestere.

Vi gir deg konkrete verktøy og gjennom å bruke menneskers ulike styrker, skaper vi forståelse og utvikling til bedre resultater.

Bedrift

Linken mellom kommunikasjon og atferd og hvordan det påvirker bedriftens totale resultat.

LUXXprofile

Presis måling av personlighet, basert på oppdaterte resultat innen personlighetsforskning.

Coaching

Endre måten du tenker på, og det vil påvirke hva du kan gjøre. 

Suksessen til en bedrift avhenger av medarbeidernes utvikling og vekst i alle ledd.

Vi gir ledere og ansatte praktiske verktøy som støtter og motiverer hver enkelt individ i prosessen.

Mulige problemstillinger vi løser

-Mangelfull eller fraværende kommunikasjon i eller mellom avdelinger (og alle skylder på hverandre)
-Ineffektive møter (som mange ganger drar ut på tiden)
-Mangelfull eller fraværende ledelse (som påvirker medarbeidernes fokus og nivå av ansvarlighet)
-Umotiverte og uengasjerte medarbeidere (hvilket leder til lavere produksjon, fravær og dårligere resultat)
-Personlighets forskjeller blant ansatte som utfordrer samarbeidet internt og som kan lede til konflikter

 

Hva kan vi bidra med?

-Forbedre kommunikasjonen internt og eksternt – sparer bedriften for både tid og penger samt påvirker arbeidsmiljøet positivt.
-Trene og utvikle lederne – vi gir praktiske verktøy som bidrar til effektiv ledelse basert på individuell motivasjon
-Teamutvikling – for å bygge trygge, ansvarlige, produktive og kompetente medarbeidere
-Trene ansatte i linken mellom kommunikasjon og atferd – gir mindre fravær og bygger opp om en positiv kultur i bedriften (som attraherer kunder)
-Spre kunnskap i hvordan forstå og utnytte menneskelige forskjeller – skaper synergi og dermed overskudd

Sammen finner vi riktig vei for å utvikle menneskene i din bedrift. 

 

Share This