Hjelp til bedrifter og enkeltindivider til å lede og motivere sine medarbeidere.

Vi benytter menneskers ulikheter for å skape utvikling til bedre resultater.

Gjennom aksept og forståelse tilrettelegges kommunikasjonen til det unike individ.

Bedrift

Linken mellom kommunikasjon og atferd og hvordan det påvirker bedriftens totale resultat.

LUXXprofile

Presis måling av personlighet, basert på oppdaterte resultat innen personlighetsforskning.

Personlig utvikling

“Når du endrer måten du tenker på, endrer det hvordan du føler deg, og derfor endrer det hva du kan gjøre.”
Dr. Richard Bandler

Suksessen til en bedrift avhenger av medarbeidernes utvikling og vekst i alle ledd.

Når medarbeiderne vokser, vokser også bedriften.

Vi gir ledere og ansatte praktiske verktøy som støtter og motiverer hver enkelt individ i prosessen.

Mulige problemstillinger vi løser

-Mangelfull eller fraværende kommunikasjon mellom avdelinger (og alle skylder på hverandre)
-Resultatløse møter (som mange ganger drar ut på tiden)
-Mangelfull eller fraværende ledelse (påvirker medarbeidernes fokus og nivå av ansvarlighet)
-Umotiverte medarbeidere (hvilket leder til lavere produksjon og dermed resultat)
-Personlighets forskjeller blant ansatte (utfordrer samarbeidet internt og leder i noen tilfeller til konflikt

 

Fordeler for bedriften

-Forbedret kommunikasjon sparer bedriften for både tid og penger samt påvirker arbeidsmiljøet positivt
-Ledere lærer verktøy for mer motiverende møter som både skaper resultat og er tidsbesparende
-Tydelige ledere skaper trygge, ansvarlige, produktive og kompetente medarbeidere
-Motiverte ansatte har mindre fravær og bygger opp om en positiv kultur i bedriften (som attraherer kunder)
-Kunnskap i hvordan forstå og utnytte menneskelige forskjeller skaper synergi og dermed overskudd

Sammen finner vi riktig vei for å utvikle menneskene i din bedrift. 

 

Share This