Hvordan leder og motiverer du dine medarbeidere?

Ved å bruke ©LUXXprofile får du innsikt i hva som motiverer og dermed driver hver enkelt medarbeider til å prestere. 

 Gjennom å bruke menneskers ulike styrker, skaper vi forståelse og utvikling til bedre resultater.

Vi trener ledere i konkrete motivasjons- og kommunikasjonsverktøy.

Bedrift

Linken mellom kommunikasjon og atferd og hvordan det påvirker bedriftens totale resultat.

LUXXprofile

Presis måling av personlighet, basert på oppdaterte resultat innen personlighetsforskning.

Coaching

Endre måten du tenker på, og det vil påvirke hvordan du oppfatter omverden og deg selv. 

Suksessen til en bedrift avhenger av medarbeidernes utvikling og vekst i alle ledd.

Når medarbeiderne vokser, vokser også bedriften.

Vi gir ledere og ansatte praktiske verktøy som støtter og motiverer hver enkelt individ i prosessen.

Mulige problemstillinger vi løser

-Mangelfull eller fraværende kommunikasjon i eller mellom avdelinger (og alle skylder på hverandre)
-Resultatløse møter (som mange ganger drar ut på tiden)
-Mangelfull eller fraværende ledelse (påvirker medarbeidernes fokus og nivå av ansvarlighet)
-Umotiverte og uengasjerte medarbeidere (hvilket leder til lavere produksjon, fravær og dårligere resultat)
-Personlighets forskjeller blant ansatte som utfordrer samarbeidet internt og som kan lede til konflikter

 

Fordeler for bedriften

-Forbedret kommunikasjon sparer bedriften for både tid og penger samt påvirker arbeidsmiljøet positivt
-Ledere lærer verktøy for mer motiverende møter som både skaper resultat og er tidsbesparende
-Tydelige ledere skaper trygge, ansvarlige, produktive og kompetente medarbeidere
-Motiverte ansatte har mindre fravær og bygger opp om en positiv kultur i bedriften (som attraherer kunder)
-Kunnskap i hvordan forstå og utnytte menneskelige forskjeller skaper synergi og dermed overskudd

Sammen finner vi riktig vei for å utvikle menneskene i din bedrift. 

 

Share This