For deg som ønsker endring

Vi tilbyr coaching for deg som ønsker å ta ansvar for eget liv, egen utvikling og for å sikre gode prestasjoner i en tid med mange endringer.  Coaching passer for deg som ønsker støtte til å tilpasse deg endringer, unngå tidligere problemer og oppnå nye og bedre resultater innenfor områder som:

Ledelse – Karriereutvikling – Personlig utvikling – Intervjutrening 

Alle forløp starter med å utfylle en LUXXprofile.

Etter avtale med kunden, avtales coaching forløpet fra gang til gang, da vi tar hensyn til situasjonen, prosessen og det resultatet som ønskes.
Coaching foregår både ved personlig kontakt og digitalt.

Manuela Hjelseth og Anne Helmerstuen, er begge sertifiserte coacher (og mere til). Mer informasjon finner du under fanen OM OSS.

Kontakt Manuela eller Anne for nærmere informasjon.

Hva er coaching?

Coaching begrepet har blitt veldig utbredt i Norge på noen få år. Innen bransjen defineres coaching ofte som en profesjonell samtale hvor «kunden/klienten» og en «ikke-rådgivende person» guider prosessen i mål ved bruk av åpne spørsmål. Nettopp fordi coaching ikke er rådgivning, veiledning eller terapi, men snarere et objektivt refleksjons verktøy, kan det brukes veldig bredt. Vi bruker vår brede kompetanse og erfaring som et utgangspunkt for å oppnå best resultat for deg på kortest tid.

Hvem kan coache?

Å være coach er ikke en beskyttet tittel, og alle kan kalle seg coach og utføre coaching. Derfor anbefaler vi at du er kritisk i ditt valg av coach. Utover at din coach har god faglig og menneskelig kompetanse, er det viktig at du føler deg trygg og har tillit til personen.

 

Hvordan foregår coaching?

Coaching skjer vanligvis som et fysisk møte som varer mellom 45 minutter og tre timer. Men mange er også glad i telefon coaching eller coaching via elektroniske medier. Coachen er ansvarlig for å styre samtalen framover, først og fremst gjennom spørsmål. Coachen er ikke-dømmende og nøytral og har ingen annen agenda enn å være et profesjonelt verktøy for å styrke prosessen framover, uansett mål. Du kan forvente at coachen begynner å avklare ulike praktiske forhold og rammer for prosessen, i tillegg til at de har muligheten til å stille spørsmål.

 

Hvem blir coachet?

Profesjonell coaching brukes av helt vanlige og generelt velfungerende mennesker som ønsker å utvikle seg i et eller flere arbeids- eller livsområder. Coaching brukes både av enkeltpersoner / par og i økende grad i selskaper der ansatte / ledere eller team blir coachet om spesifikke spørsmål eller oppgaver. Det er coachens ansvar å vurdere om en person er egnet til et coaching forløp eller vil kunne få bedre støtte andre steder. Coaching brukes i tillegg innenfor sportsverden, både for å bryte begrensende tankemønster men også for å øke prestasjonen.

Hvorfor bli coachet?

For privatpersoner gir en coaching prosess ofte høyere energi og bedre resultater. Forutsetningen for et høyt utbytte er spesielt viljen til endring, motet til å være ærlig og en god kjemi med coachen. Noen bruker coaching kontinuerlig, og andre velger å oppsøke en coach når de har et spesifikt problem, en dårlig vane de vil bli kvitt, eller en viktig beslutning å ta.

Bedrifter bruker i økende grad en-til-en-coaching, team coaching eller tilrettelegging. Det er ofte ønsket om velvære, å beholde ansatte og et mål om bedre resultater som gjør at selskaper bruker coaching.

Share This