Visjon

Vår visjon er å skape ledere som bidrar til aksept og utvikling, bedre resultater og en mer harmonisk arbeidsmiljø.

Misjon

Vår misjon er å gi ledere  konkrete kommunikasjons-og motivasjons verktøy for å bedre utnytte ulikheter på arbeidsplassen.

Formål

At medarbeiderne er bevisstgjort egen og andres atferd
At ledere bruker praktisk ledelse tilpasset individet
At alle medarbeidere føler seg sett, hørt og forstått
At kommunikasjonen flyter bedre i organisasjonen
At samhørighet, trivsel og trygghet skaper økt effektivitet og vekst

Verdier

– Integritet – vi holder hva vi lover og respekterer våre kunder.

– Ærlighet – vi snakker direkte og åpent.

– Humor -vårt grunnlag for å skape god og varig læring.

Partner – Anne Helmerstuen har bakgrunn fra Human Resources og har mange års erfaring fra Search & Selection og som kursholder. Fokusområdet hennes er både verbal – og nonverbal kommunikasjon, til blant annet coaching, rekruttering, karriereveiledning og vanskelige samtaler. Anne har ytterligere lang erfaring fra frivillig arbeid med å lede og motivere frivillige.

 Anne er utdannet coach i organisasjoner og Licensed NLP-trainer fra Society of NLP. Hun er sertifisert LUXX konsulent, LAB Profil-trener, Identity Compass-konsulent, Health Coach HCT og sertifisert Røykeslutt-rådgiver fra Dansk Kreftforening. Anne er også assistent ved Dr. Richard Bandlers internasjonale NLP-treninger.

Partner – Manuela Hjelseth har hatt flere roller i arbeidslivet, den sistnevnte som Training Manager. Erfaren i å arbeide med mennesker og formidling. Hun er spesialisert innenfor kommunikasjon og atferd og linken mellom disse, en kompetanse som er direkte overførbart til lederutvikling, rekruttering, coaching og konfliktløsning. Hun har i tillegg arbeidet som karriereveileder og kursholder og har en direkte og praktisk tilnærming i prosesser.

Manuela har en BA i språk og psykologi fra Uppsala universitet, er utdannet coach og Licensed NLP-trainer fra Society of NLP, i tillegg til flere internasjonale sertifisering innen kommunikasjon. Er LUXXprofile konsulent og trener samt Lisensiert Sports prestasjons trener og coach samt Identity Compass practitioner. Manuela er en del av det internasjonale teamet til Dr. Richard Bandler og assisterer ved internasjonale NLP treninger.

 Lederutvikling

Hun representerer og gjennomfører PSQ International sine lederutviklings-program i Norge og Sverige.

Key Account Manager – Siv Hege Lien Bratten har 30 års erfaring fra salg. Er et utpreget JA menneske som tenker at alt kan løses. Er genuint interessert i mennesker og motiveres av egen og andres suksess. Har lang erfaring fra ansettelser og opplæring samt har som karriereveileder coachet og drevet individuelle prosesser fremover. Utover dette har hun tidligere hatt rollen som daglig leder i egen bedrift. 
Er utdannet megler og har Menneskelig ressursforvaltning fra BI. Skrevet diplomoppgave i menneskelig ressursforvaltning med tema kommunikasjon som motivasjonsfaktor.

Share This